მულტითავსებადობა.

 

მაღალი წარმადობის კონდიცირება შენობის სხვადასხვა ოთახში,

აკავშირებს 2-დან 5-მდე შიდა ბლოკს, კომპაქტურია და გვთავაზობს მაქსიმალურ

დანაზოგს ინსტალაციისა და ტექნიკური ხარჯებისათვის! მულტი-სპლით ბლოკები იძლევა

რამდენიმე შიდა ბლოკის ერთ გარე ბლოკთან შეერთების საშუალებას. ეს არის სხვადასხვა სახის სივრცეზე გათვლილი ყველაზე ეკონომიური გადაწყვეტა

იმისათვის, რომ დაიზოგოს ადგილ აივანსა და ეზოში. მიუხედავად ამისა,

გარე ბლოკის შერჩევისას დენის სიმძლავრესთან მიმართებაში საჭიროა გარკვეული სიფრთხილე, რომ გათვალისწინებულ იყოს ყველა შეერთებული შიდა ბლოკის

სამოქმედო საჭიროება და უზრუნველყოფილი იქნას მათი ერთდროული უხარვეზო მუშაობა.

ამასთანავე, გარე ბლოკი უნდა განთავსდეს იმგვარად, რომ შიდა ბლოკებთან შემაერთებელი მილების სიგრძე არ აღემატებოდეს მომწოდებლის მიერ რეკომენდებულ სიგრძეს.

IZURU არის ყველაზე “ჭკვიანი” კონდიციონერი, რომელშიც თავს იყრის მაღალი ეფქტიანობა, ელეგანტურ დიზაინი და უამრავ განსაკუთრებულ მახასიათებული მახასიათებელი

იატაკისა და ჭერის ბლოკების დიზაინი როგორც ბიზნეს, ასევე საცხოვრებელ გარემოზე მოსარგებადაა შექმნილი.

ოთხმხრივი საკასეტო ბლოკები და ხმადაბალი მუშაობა ოთახის ყველა კუთხეში იდეალური

კომფორტისა და თანაბარი ტემპერატურისათვის.

          სადინარის კონდიციონერები. ბიზნესის ძალა ყველა გარემოში!

გაუმჯობესებული გარე ბლოკები. შეარჩიეთ 2 დან 5-მდე შიდა ბლოკი თქვენი საჭიროების მიხედვით. მოცულობითი დიაპაზონით14.000-დან 41.000-მდე ბთე/სთ!